•  
  •  
  •  

 

 

Добре дошли

Село Конево е разположено в най-югоизточната част на Родопа планина,на 37 км.от областния град Кърджали и на 38 км. от гр.Хасково.Обградено е от всички страни с борови гори, които дават на селото самочувствие и спокойствие.То е център на близките села – Долище, Бяла поляна и Страхил войвода.

 

ОУ “Гео Милев“ също има дългогодишна история.Налични документи, свидетелстващи за годината на откриване на училището в селото липсват.Първите официални документи за учебна дейност на училището са запазени главни класни книги,заведени през учебната 1957/1958г.Сведения за периода до 1957г. имат устен характер.

 

През 1943г. се открива Държавно начално училище.Учениците от 1 да 4 клас са образували една слята паралелка.След тригодишно съществуване, поради големия брой ученици, училището получава нова сграда и прераства в основно-1953г.Като такова то съществува до началото на 1967/1968г. След това се променя статутът на училището- става Начално училище.Към него се прикрепват като несамостоятелни начални училища в селата Бяла поляна, Долище и Страхил войвода.

 

През 1971 г. училището се премества в днешната, нова съвременна сграда.Организира се пансион и столова.От 1977/1978 г. отново прераства в основно със седем класа и съответно толкова паралелки.

 

Началото на учебната 1983/1884 г. училището се оформя като пълно основно – открива сеVIII клас. Към училището се откриват ПДГ – през 1975 г. в с. Конево; през 1976 г. в селата Долище и Страхил войвода; а през 1979 г. и в с. Бяла поляна. През учебната 1977/1978 г. ПДГ в с. Конево прераства в ЦДГ.

 

Училището разполага с волейболно и баскетболно игрище, игрище за народна топка.Дворът е с голяма площ.  Изградена е беседка в двора на училището по проект „ Зелена класна стая“. Има оборудван компютърен кабинет.

 

Помещенията и  до днес се отопляват на твърдо гориво. Училището е електрифицирано и водоснабдено. Санитарният възел е изцяло обновен и е в сградата на училището.Дограмите също са подновени.

 

Училищната сграда е достатъчна за задоволяване нуждите на учениците от района на кметството.В днешно време ОУ „ Гео Милев“ с. Конево обучава и възпитава ученици от съседните села -  Бяла поляна, Страхил войвода и Долище.

 

Педагогическата колегия обединява млади амбициозни учители. Училищната общност включва изключително отговорни и активни родители, а учениците продължават да се   развиват   в учебната и извънкласната дейност.

 

Календар

 

Контакти