•  
  •  
  •  

 

 

История

ОУ „Гео Милев“ има дългогодишна история. Налични документи свидетелствуващи за годината на откриване на училището в селото липсват.Първите официални документи за учебна дейност на училището са запазените главни класни книги,заведени през учебната 1957/1958г. Сведения за периода до 1957г. имат устен характер.

 

 През 1943г. се открива Държавно начално училище. Учениците от 1 до 4 клас са образували една слята паралелка.След тригодишно съществуване,поради големия брой ученици,училището получава нова сграда и прераства в основно – 1953г. Като такова то съществува до началото на 1967/1968г. След това  се променя статутът на училището става Начално училище. Към него се прикрепват като не самостоятелни начални училища в селата - Бяла поляна, Долище и Страхил войвода.

 

  През 1971г.училището получава нова, съвременна  сграда.

 

  През 1977/1978г. училището отново прераства в основно със седем класа и съответно толкова паралелки.

 

  От началото на учебната 1983/1984г.училището напълно се оформя като основно-открива се 8-ми клас.

 

  Към училището се откриват ПДГ  през 1975г. в с.Конево, през 1976г. в селата Долище и Страхил войвода, а през 1979 и в с.Бяла поляна. През учебната 1977/1978г. ПДГ в с.Конево прераства в ЦДГ.

 

  През 1971г.училището се премества в днешната,нова сграда, организира се пансион и столово хранене.

 

  Училището разполага с волейболно, баскетболно игрище и игрище за народна топка  и трап за скачане. Помещенията и до днес се отопляват на твърдо гориво, има електричество, водоснабдено е.

 

  Училищната сграда е достатъчна за задоволяване нуждите на учениците от района на кметството.

 

  И в днешно време ОУ“Гео Милев“ с.Конево се обучават и възпитават ученици от съседните села – Бяла поляна,Страхил войвода и Долище.

Календар

 

Контакти