•  
  •  
  •  

 

 

Обществен съвет

     Обществен съвет към ОУ „Гео Милев“ – с.Конево, общ.Кърджали, в състав:

 

  1. Хасан Шевкет Мустафа –представител на община Кърджали – кмет на с.Конево 
  2. Селяй Идриз Исмаил – представител на родителите от с. Бяла поляна
  3. Хафизе Мустафа Юсеин– представител на родителите от с.Страхил войвода
  4. Ширин Нухтин  Емин – представител на родителите от с. Долище
  5. Неджатин Махмуд Хасан  – старши учител в ОУ „Гео Милев“
  6. Хабибе Адем Якуб – представител на родителите – резерва - с.Страхил войвода
  7. Шукрие Шукри Али – представител на родителите – резерва – с.Конево

Календар

 

Контакти